18 septembrie 2010

Stingi...

Focul il stingi cu apa,
Foamea o stingi mancand, insa focul inimii si foamea de iubire ?


Ideile le stingi cu o replica buna,
O cearta o stingi cu o vorba buna,
Tacerea o stingi vorbind, insa o privire?

2 comentarii: